BIENNAL OF VISUAL ARTS

08.22-08.31.2021

Stará L'ubovna

Skirt I-II | Szoknya I-II

2020 | wood, bee wax 

This project focused on the relationship of the part and the whole and examines how things unite or organize themselves. Small details fit into a larger, and the whole includes the totality of the parts - in obedience to some cosmic set of rules. 

Similarity, culture, religion, traditions and folk art of a people unite its members, determine their affliction, and so they are inextricably bound up with each other. I wanted to know how the "thread", linking kindred souls, is present in our time. In what ways does the art of a people provide an inspiring source for contemporary artists, and how can one draw inspiration from this source innocuosly?

Ez a projekt a rész-egész viszonyára, a dolgok ön- és egységbe szerveződésére fókuszált.

Egy kis részlet nagyobb mintázatba illeszkedik, az egész pedig magába foglalja a részek összességét valami kozmikus szabályrendszernek engedelmeskedve.

Egy nép kultúrája, vallása, hagyományai, népművészete hasonló módon rendezi egységbe annak tagjait, meghatározza hovatartozásukat, eltéphetetlen szálakkal fűzi össze őket egymással.

Vajon miként van jelen korunkban a rokon szellemet összekötő szál, milyen módon nyújt az egyes népek művészete ihlető forrást a kortárs művész számára, és hogyan lehet tiszta módon meríteni ebből a forrásból?

IN MEMORIAM JOSEPH BEUYS​​

Group exhibition

Kortárs Galéria​​​​, Tatabánya, 2021